دانلود رایگان


پایان نامه کارشناسی ارشد فیبر نوری - دانلود رایگاندانلود رایگان فیبر نوری از شیشه شفاف بسیار خالص ساخته می شود . اگر شیشه پنجره را به عنوان محیطی شفاف که نور را از خود عبور می دهد در نظر بگیریم ناخالصیهای زیادی در آن دی

دانلود رایگان
پایان نامه کارشناسی ارشد فیبر نوریمقدمه فیبر نوری از شیشه شفاف بسیار خالص ساخته می شود . اگر شیشه پنجره را به عنوان محیطی شفاف که نور را از خود عبور می دهد در نظر بگیریم ناخالصیهای زیادی در آن دیده می شود که نور را هنگام حرکت و عبور از خود متاثر می کند . اما شیشه ای که در ساختن فیبر نوری به کار می رود نسبت به شیشه ای که در ساخت پنجره به کار گرفته می شود ناخالصیهای بسیار بسیار کمتری دارد . برای ساخت فیبر نوری باید مراحل : ساخت استوانه از پیش تعیین شده ، کشیدن فیبر از استوانه آماده شده ، آزمایش فیبرهای تولید شده و ساخت استوانه شیشه ای صورت پذیرد .
2-2-مراحل ساخت فیبر نوری
  • ساخت پیش سازه با استفاده از شیشه خالص
  • کشیدن و طویل کردن پیش سازه
  • آزمایش فیبرهای تولید شده
  • ساخت استوانه شیشه ای
1-2-2-روش های ساخت پیش سازه پیش سازه یک استوانه شیشه ای فوق العاده خالص است.با توجه به نوع فیبر، پیش سازه از مواد متفاوت و باروشهای مختلفی ساخته می شود.روش های فرآیند فاز بخار برای ساخت پیش سازه فیبر نوری را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
  • رسوب دهی داخلی در فاز بخار
  • رسوب دهی بیرونی در فاز بخار
  • رسوب دهی محوری در فاز بخار
2-2-2-موادلازم در فرایند ساخت پیش سازه تتراکلرید سیلیکون: این ماده برای تأمین لایه های شیشه ای در فرآیند مورد نیاز است.
تتراکلرید ژرمانیوم: این ماده برای افزایش ضریب شکست شیشه در ناحیه مغزی پیش سازه استفاده می شود.
اکسی کلرید فسفریل: برای کاهش دمای واکنش در حین ساخت پیش سازه، این مواد وارد واکنش می شود.
گاز فلوئور: برای کاهش ضریب شکست شیشه در ناحیه غلاف استفاده می شود.
گاز هلیم: برای نفوذ حرارتی و حباب زدایی در حین واکنش شیمیایی در داخل لوله مورد استفاده قرار می گیرد.
گاز کلر: برای آب زدایی محیط داخل لوله قبل از شروع واکنش اصلی مورد نیاز است.
3-2-2-مراحل ساخت پیش سازه
  • مراحل صیقل گرمایشی: پس از نصب لوله با عبور گازهای کلر و اکسیژن، در دمای بالاتر از ۱۸۰۰ درجه سلسیوس لوله صیقل داده می شود تا بخار آب موجود در جدار درونی لوله از آن خارج شود.
  • مرحله اچینگ: در این مرحله با عبور گازهای کلر، اکسیژن و فرئون لایه سطحی جدار داخلی لوله پایه خورده می شود تا ناهمواری ها و ترک های سطحی بر روی جدار داخلی لوله از بین بروند.
  • لایه نشانی ناحیه غلاف: در مرحله لایه نشانی غلاف، ماده تتراکلرید سیلیسیوم و اکسی کلرید فسفریل به حالت بخار به همراه گازهای هلیم وارد لوله شیشه ای می شوند و در حالتی که مشعل اکسی هیدروژن با سرعت تقریبی ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلی متر در دقیقه در طول لوله حرکت می کند و دمایی بالاتر از ۱۹۰۰ درجه سلسیوس ایجاد می کند، واکنش های شیمیایی زیر به دست می آیند.
ذرات شیشه ای حاصل از واکنش های فوق به علت پدیده ترموفرسیس کمی جلوتر از ناحیه داغ پرتاب شده و بر روی جداره داخلی رسوب می کنند و با رسیدن مشعل به این ذرات رسوبی حرارت کافی به آن ها اعمال می شود به طوری که تمامی ذرات رسوبی شفاف می گردند و به جدار داخلی لوله چسبیده و یکنواخت می شوند. بدین ترتیب لایه های شیشه ای مطابق با طراحی با ترکیب در داخل لوله ایجاد می گردند و در نهایت ناحیه غلاف را تشکیل می دهند.
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول،کلیات تحقیق
1-1-مقدمه. 2
2-1-تاریخچه فیبر نوری.. 2
3-1-فیبر نوری.. 4
4-1-وضعیت فیبر نوری در ایران.. 5
1-4-1وضعيت فيبر نوري ايران از نگاه آمار6
5-1-مهمترین پروژه های فیبرنوری ایران.. 7
1-5-1-پروژهفیبرنوری TAE.. 7
2-5-1-پروژه فیبرنوری جاسك – فجیره7
3-5-1-پروژه فيبرنوري بين المللي.. 8
4-5-1-پروژه PC - SC.. 8
6-1-پروژه فیبرنوری برنامه پنج ساله اول ، دوم و سوم. 8
1-6-1-اهداف و ویژگیهای پروژه9
7-1-ایران قطب ارتباط منطقه. 9
8-1-تبدیل جمهوری اسلامی به مرکز ترانزیت منطقه. 10
9-1-تکنولوژی انتقال فیبر نوری.. 10
1-9-1-فیبر نوری در محیط های کوچک ومحلی.. 10
2-9-1-پیكر بندی بستر انتقال شهرها11
3-9-1-پیكر بندی بستر انتقال شاهراه های بین المللی.. 12
1-3-9-1-استفاده از فیبر هایی با همگرایی متفاوت در طول مسیر. 13
2-3-9-1-بكارگیری یون ERBIUM در فیبر به میزان مشخص... 13
4-9-1-فیبرهای نوری نسل سوم. 14
5-9-1-برقراری ارتباط بین ساختمانهای ستاد مرکزی شركت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران و شركت های تابعه
فیبر نوری.. 14
10-1-کاربردهای فیبر نوری.. 15
1-10-1کاربرد فیبر نوری در حسگرها15
2-10-1-کاربردهای نظامی فیبر نوری.. 15
3-10-1-کاربردهای پزشکی فیبر نوری.. 16
4-10-1-کاربرد فیبر نوری درروشنایی.. 16
5-10-1-کاربردهای فیبر نوری در صنعت.. 16
1-5-10-1-استفاده از فیبر نوری در فیلد باس خودرو16
6-10-1-كاربرد فیبر نوری در سیستم حفاظت و كنترل پستهای فشار قوی.. 17
7-10-1-کاربرد فیبر نوری در دولت الکترونیک... 18
8-10-1-کاربرد فیبر نوری در ارتباطات منطقهای.. 19
9-10-1-کاربرد فیبر نوری و تاثیر استفاده از آن بر فناوری اطلاعات.. 19
11-1-شبکه کامپیوتری.. 20
1-11-1-آنتن مرکزی DVB و IP-TV.. 20
1-1-11-1- DVB.. 20
2-1-11-1- IPTV.. 21
3-1-11-1-تلفن.. 21
4-1-11-1-دوربین مدار بسته و مانیتورینگ... 23
5-1-11-1-سیستم صوت paging. 24
6-1-11-1-سیستم مدیریت هوشمند ساختمان BMS. 24
12-1-فیبر نوری برای کاربران خانگی در ایران.. 24
13-1-فیبر نوری(لوله نوری) POF ,PCF , QOF در ایران.. 25
14-1-سیستم های مخابراتی فیبر نوری.. 25
خلاصه. 26


فصل دوم ، فناوری ساخت فیبرهای نوری

1-2-مقدمه. 29
2-2-مراحل ساخت فیبر نوری.. 29
1-2-2-روش های ساخت پیش سازه29
2-2-2-موادلازم در فرایند ساخت پیش سازه30
3-2-2-مراحل ساخت پیش سازه30
4-2-2-ساخت فیبر با ضریب شکست تدریجی.. 31
5-2-2-کش دادن پیش سازه31
6-2-2-روش بوته های تو در تو. 32
7-2-2-تست و آزمایش فیبرنوری آماده شده33
3-2-بخش های مختلف فیبر نوری.. 36
1-3-2-روکش(Cladding)37
2-3-2-هسته(Core)37
3-3-2-پوشش محافظ(Buffer coating )37
4-2-هدایت نور در فیبر نوری.. 37
5-2-تلفات احتمالی انتقال نور در فیبر نوری.. 39
6-2-میز نوری (Optical Table)39
7-2-سیستم ارتباط بوسیله فیبر نوری.. 40
1-7-2-فرستنده40
2-7-2-بازتاب (تقویت کننده) نوری.. 41
3-7-2-دریافت کننده نوری.. 41
8-2-مزایای فیبر نوری در مقایسه با سیم های مسی.. 41
1-8-2-قیمت ارزان تر. 41
2-8-2-استحکام کششی مناسب.. 42
3-8-2-ظرفیت بالا. 42
4-8-2-تضعیف ناچیز. 42
5-8-2-عدم تداخل.. 42
6-8-2-مصرف برق پایین.. 43
7-8-2-اشتعال زا نبودن. 43
8-8-2-وزن کم وقطر کوچک... 43
9-8-2-انعطاف پذیر بودن. 43
10-8-2-فاصله. 44
11-8-2-پایداری.. 44
12-8-2-سرعت.. 44
13-8-2-ترویج نوری.. 45
14-8-2-امکان تعمیر فیبر. 45
15-8-2-امنیت.. 45
16-8-2-پهنای باند بالا. 45
17-8-2-عدم استفاده الکتریسیته برای ارتباط.. 45
18-8-2-عدم برقراری انشعاب غیر مجاز46
19-8-2-ایزو لاسیون کامل الکتریکی.. 46
9-2-آیا فیبرنوری با انتقال امواج از طریق ماهواره قابل مقایسه است؟. 46
10-2-معایب فیبر نوری.. 47
11-2-محدودیت ها و نقاط ضعف فیبرهای نوری.. 47
12-2-دسته بندی فیبرهای نوری.. 47
1-12-2-فیبرهای نوری چند حالته با تغییر ناگهانی در مرز هسته و روکش... 47
2-12-2-فیبرهای نوری چند حالته با تغییر تدریجی ضریب شکست در مرز هسته و روکش... 48
3-12-2-فیبرهای نوری تک حالته (FiberSingle Mode)49
13-2-روکش های فیبر نوری و اینکه چه چیزی را مشخص می کنند. 49
14-2-تجهیزات واتصالات فیبر نوری.. 50
1-14-2-پچ پنل فیبر نوری.. 50
2-14-2-پچ کورد فیبر نوری.. 50
3-14-2-کانکتورهای فیبر نوری.. 51
4-14-2-آداپتور فیبر نوری.. 52
5-14-2- Media convertor52
6-14-2-کیف ابزار فیبر نوری.. 53
7-14-2-فیوژن. 53
15-2-انواع فیبر نوری.. 54
1-15-2-تفاوت فیبرهای نوری Multimode و Single Mode در چیست ؟. 55
16-2-مشخصات انواع فیبر. 56
1-16-2-فیبر چند مدی با ضریب شکست پله ای.. 56
2-16-2-فیبر تک مدی با ضریب شکست پله ای.. 57
3-16-2-فیبر چند مدی با ضریب شکست مرحله ای.. 57
4-16-2-فیبر چند مدی با غلاف پلاستیکی.. 58
5-16-2-فیبر چند مدی با غلاف پلاستیکی با ضریب شکست پله ای.. 58
6-16-2-فیبر چند مدی با غلاف پلاستیکی با ضریب شکست مرحله ای.. 58
7-16-2-فیبرهای چند مدی تمام پلاستیک... 59
17-2-مزایای و معایب فیبرهای چند مدی در مقایسه با فیبرهای تک مدی.. 59
1-17-2-مزایا59
2-17-2-معایب.. 60
خلاصه. 60
فصل سوم ،بررسی اجزای سیستمهای انتقال در فیبرنوری

1-3-مقدمه. 63
2-3-اجزای سیستمهای انتقال در فیبرنوری.. 63
3-3-منابع (فرستنده های نوری)64
4-3-مشخصات اصلی یک منبع نوری.. 64
5-3-انواع منابع نور در مخابرات نوری.. 65
1-5-3-دیود های منتشر کننده منبع نور LED.. 65
1-1-5-3- دیود با تابش از سطح (surface emitting)65
2-1-5-3-دیود با تابش از کنار (Edge Emitter)66
2-5-3-دیود های لیزری منبع نور LD.. 66
6-3-لیزر66
1-6-3-انواع لیزر67
2-6-3-خصوصیات لیزر68
3-6-3-تفاوت نور لیزر و نور معمولی.. 68
7-3-انواعتارنوري.. 69
8-3-کابل های فیبر نوری Fiber Optic Cable. 69
9-3-مشخصات کابل فیبر نوری.. 71
10-3-نحوه دسته بندی کابل های فیبر نوری چگونه است... 72
11-3-انواع کابل فیبر نوری از نظر ماده ی سازنده72
1-11-3-کابل فیبر نوری پلاستیکی.. 72
2-11-3-کابل فیبر نوری شیشه ای.. 73
3-11-3-کابل نوری با پوشش پولیمر سخت.. 73
1-3-11-3-خصوصیات کابل فیبر نوری با پوشش پلیمر سخت.. 74
12-3-انواع کابلهای فیبر نوری.. 74
1-12-3-کابلهای فضای باز زیرخاکی طولانی.. 74
2-12-3-کابلهای فضای باز زیرخاکی اقامتگاهی.. 75
3-12-3-کابلهای فضای باز هوایی.. 75
4-12-3-کابلهای فضای باز هوایی با استفاده از کابل زمینی دکلهای فشار قوی.. 75
5-12-3-کابلهای زیر دریایی.. 75
6-12-3-کابلهای درون ساختمانی.. 75
13-3-کابلهای فیبر نوری جهت کاربرد در بیرون ساختمان (Outdoor)76
14-3-کابلهای فیبر نوری جهت کاربرد در درون ساختمان (Indoor)76
15-3-ساختمان پایه کابل فیبر نوری.. 77
16-3-نصب و راه اندازی کابل های شبکه فیبر نوری.. 77
17-3-شش گام تا انتخاب یک کابل فیبر نوری مناسب برای سنسورهای نوری.. 80
1-17-3-گام اول انتخاب نوع سنسور80
2-17-3-گام دوم انتخاب Diffuse یا thru-beam.. 81
3-17-3-گام سوم نوع Head. 82
4-17-3- گام چهارم نوع فیبر نوری و جنس پوشش کابل.. 82
5-17-3-گام پنجم محدوده قابل سنس ( Sensing range)82
6-17-3-گام ششمطول کابل فیبر نوری.. 83
18-3-جنبه های طراحی مکانیکی یک کابل.. 83
19-3-اتصال دوکابلفیبرنوری به صورت دائمی (Splice)84
1-19-3-اتصال دائم کابلهای فیبرنوری.. 85
1-1-19-3-اتصال دائمی دو فیبر به روش همجوشی.. 85
2-1-19-3-اتصال دائمی دو فیبر به روش قفل شدن. 86
خلاصه. 86

فصل چهارم ، سیستم مخابراتی

1-4-مقدمه. 89
2-4-اجزای سیستم مخابراتی.. 89
1-2-4-فرستنده89
2-2-4-کانال مخابراتی.. 90
3-2-4- گیرنده90
3-4-کانال بی سیم. 90
4-4-ساختار کلي سيستم مخابراتي.. 91
5-4-ساختار گيرنده سيستم مخابراتي.. 93
6-4-بلوک دياگرام کامل سيستم گيرنده مخابراتي.. 95
1-6-4-مدولاسيون. 95
2-6-4-ضرورت مدولاسيون. 95
3-6-4-مولتي پلکسينگ (تسهيم)96
7-4-مدولاسيون (Frequency-Shift keying)97
8-4-مدولاتور FSK.. 98
9-4-فناوري دسترسي.. 99
1-9-4- FDMA.. 99
2-9-4- TDMA.. 99
10-4-انتقال سیستم های مخابراتی.. 100
1-10-4-منشاء پیام. 100
2-10-4-مدولاتور100
3-10-4-منبع موج حامل.. 101
4-10-4-تزویج کننده های کانال(ورودی)102
5-10-4-کانال ارتباطی.. 102
6-10-4-تزویج کننده کانال (خروجی)102
7-10-4-آشکار ساز103
1-7-10-4-خواص مهم آشکار سازهای نوری.. 103
8-10-4-پردازشگر سیگنال. 103
9-10-4-پیام خروجی.. 104
11-4-عناصر خط انتقال فیبر نوری.. 104
12-4-رابطه ی توزیع کننده ی داده ها در شبکه ی فیبر نوری(FDDI)105
13-4-شبکه ی نوری سنکرون (SONET)105
1-13-4-مشخصات SONET. 105
14-4-فرستنده های نوری.. 106
1-14-4-ویژگی های منابع نور مورد استفاده در سیستم های نوری.. 106
1-1-14-4-طول موج. 106
2-1-14-4-قابلیت اطمینان. 107
3-1-14-4-توان خروجی.. 107
4-1-14-4-راندمان توان. 107
5-1-14-4-پهنای طیف.. 107
6-1-14-4-همگرایی.. 107
7-1-14-4-مدولاسیون. 107
8-1-14-4-شکل، وزن و اندازه108
2-14-4-خصوصیات دیود منتشر کننده ی نور108
3-14-4-آشکارساز های نوری (Optical Detector)108
خلاصه فصل.. 109
فصل پنجم،نقش زیرساخت پهن باند مبتنی بر فیبرنوری در توسعه پایدار
1-5-مقدمه. 112
2-5-توسعه پایدار113
1-2-5-تعاریف توسعه. 113
2-2-5-عوامل توسعه پایدار114
3-5-نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار115
4-5-نقش ارتباطات پهن باند مبتنی بر فیبر نوری در توسعه پایدار117
1-4-5-اقدامات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی پایداری و ثبات اقتصادی و اجتماعی.. 117
2-4-5-اقدامات فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش اثرات منفی و مخرب زیست محیطی.. 117
5-5-تاثیرات پهنای باند فیبرنوری در گسترش جامعه اطلاعاتی.. 119
6-5-نقش پهن باند فیبر نوری در توسعه پایدار119
خلاصه. 120
نتیجه گیری فصل.. 122
خلاصه فصل.. 127
منابع. 130دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
فیبر نوری


پروژه فيبرنوري


یون ERBIUM


کاربرد فیبر نوری


شبکه کامپیوتری


ایزو لاسیون


کانکتورهای فیبر نوری


آداپتور فیبر نوری


فناوری اطلاعات


شبکه ی نوری سنکرون


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


معرفی و بازار کار رشته نانوتکنولوژی | گروه آموزشی دکتر نوری

گروه آموزشی دکتر نوری جامع ترین وبسایت منابع و جزوات کارشناسی ارشد و دکتری گروه زیست ...

معرفی و بازار کار رشته نانوتکنولوژی | گروه آموزشی دکتر نوری

گروه آموزشی دکتر نوری جامع ترین وبسایت منابع و جزوات کارشناسی ارشد و دکتری گروه زیست ...

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان یک وی دو سیستم همکاری در فروش فایل ...

موسسه آموزش عالی جاوید جیرفت (غیردولتی …

دومین جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه جاوید جیرفت روز جمعه مورخ ۱۷مهرماه ...

موسسه آموزش عالی جاوید جیرفت (غیردولتی …

مهمترین آیین نامه های مورد نیاز دانشجویان(جدید) راه اندازی فیبر نوری در دانشگاه جاوید ...

دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان نامه

پایان نامه ارشد مهندسی برق: صفحه: ۱: بررسی پخش بار احتمالی فازی۹۵ص: ۹۵: ۲: تعامل بین ...

دانلود بزرگترین آرشیو پایان نامه در ایران - Part 2

پایان نامه (کارشناسی و ارشد)همه رشته ها : حقوق مدیریت حسابداری روانشناسی کامپیوتر ...

مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر …

فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر ایران

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان یک وی دو سیستم همکاری در فروش فایل ...

مرجع پروژه آماده با متلب MATLAB PROJECT

فروش پروژه آماده ارایه با نرم افزار مهندسی در تمامی گرایشات و رشته های مهندسی در ...

دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان نامه

پایان نامه ارشد مهندسی برق: صفحه: ۱: بررسی پخش بار احتمالی فازی۹۵ص: ۹۵: ۲: تعامل بین ...

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد-مشاوره پایان نامه - …

خانه مشاوره پایان نامه مهر ایران، مرکز مشاوره ،تحقیق،آموزش و سفارش انجام پایان نامه ...

امواج ،آنتن،رادار ، ماهواره

پایان نامه و پروژه های رشته برق نانو تکنولوژی [11] avr میکروکنترلر [20] pic میکروکنترلر [9]

معرفی و بازار کار رشته نانوتکنولوژی | گروه آموزشی دکتر نوری

گروه آموزشی دکتر نوری جامع ترین وبسایت منابع و جزوات کارشناسی ارشد و دکتری گروه زیست ...

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد برق گرایش مخابرات

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد برق گرایش مخابرات. در این بخش فهرست موضوع پایان نامه ...

معرفی و بازار کار رشته نانوتکنولوژی | گروه آموزشی دکتر نوری

گروه آموزشی دکتر نوری جامع ترین وبسایت منابع و جزوات کارشناسی ارشد و دکتری گروه زیست ...

تحقیق درمورد جستاري پيرامون ادعاي تعارض علم و دين

دانلود بهترین کاملترین مقاله شرایط قوانین

کتاب صوتی مدیریت اراده

تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از سیستم

Identity Theft

پرسشنامه نگرش دانشجویان بومی و دانشجویان غیر

دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر – طراحی وب سایت

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته

دانلود شبیه سازی سیستم فتوولتائیک با اینورتر و

پاورپوینت quot;تولید چابک quot;