دانلود رایگان


بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ زیتون (Olea europea L.) - دانلود رایگاندانلود رایگان پرفشاری خون یکی از شایع ترین و مهم ترین بیماری های عصر حاضر است که اغلب در اثر سبک زندگی مدرن و به خصوص کاهش تحرک فیزیکی و دریافت رژیم غذایی پرچربی در افرا

دانلود رایگان
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ زیتون (Olea europea L.) بر روی قلب و عروق و تداخل اثر آن با سیستم های کولینرژیک و آدرنرژیک در موش صحرایی نرچکیده
پرفشاری خون یکی از شایع ترین و مهم ترین بیماری های عصر حاضر است که اغلب در اثر سبک زندگی مدرن و به خصوص کاهش تحرک فیزیکی و دریافت رژیم غذایی پرچربی در افراد ایجاد می شود. یکی از مناسب ترین روش ها برای درمان این بیماری استفاده از گیاهان دارویی است که دارای اثر اصلاح کننده روی فشارخون هستند. از جمله این گیاهان می توان به زیتون(Olea europea L.)اشاره کرد. زیتون (Olea europea L.) در درمان بسیاری از بیماری ها مثل بیماری های قلبی- عروقی، آریتمی ها، آترواسکلروز و پرفشاری خون کاربرد دارد. برای تعیین برخی از اثرات برگ زیتون (Olea europea L.) بر روی فشارخون مطالعه حاضر با روش زیر انجام شد: 15 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار با محدوده ی وزنی 180-250 مورد استفاده قرار گرفتند. رت ها به وسیله تزریق داخل صفاقی یورتان (1.2g/kg) بیهوش شدند، بعد از تراکئوستومی، سیاهرگ و سرخرگ رانی حیوان به ترتیب برای تزریق دارو و اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب کانول گذاری شدند. سپس کانول شریانی جهت ثبت فشار شریانی به ترنسدیوسر فشار مرتبط با دستگاه Power lab مجهز به سیستم A-to-D متصل شد. پارامترهای فشار خون (فشار میانگین سرخرگی، فشار سیستولی و فشار دیاستولی) و ضربان قلب قبل و بعد از تزریق درون وریدی عصاره آبی- الکلی برگ زیتون، حلال عصاره، استیل کولین و آدرنالین ثبت گردید. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و با استفاده از تست One- Way ANOVA با در نظر گرفتن سطح معنی داری P≤0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای مقایسه میانگین داده ها از تست LSD استفاده شد. نتایج نشان دهنده ی این است که تزریق درون وریدی عصاره برگ زیتون سبب کاهش فشار میانگین سرخرگی، فشار سیستولی، فشار دیاستولی و ضربان قلب در مقایسه با حالت شاهد و کنترل می شود. همچنین کاهش معنی دار فشارخون در حضور عصاره و آدرنالین و عصاره و استیل کولین در مقایسه با حالت کنترل مشاهده گردید. بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که عصاره آبی- الکلی برگ زیتون دارای اثر کاهندگی فشارخون است که به نظر می رسد این اثر ناشی از همسو عمل کردن با سیستم کولینرژیک و احتمالا مهار سیستم آدرنرژیک باشد.
واژگان کلیدی: برگ زیتون، ضربان قلب، فشار خون
فهرست مطالب
فهرست جدول ها
فهرست شکل ها
فهرست نمودارها
فصل اول
1- مقدمه
پرفشاری خون یکی از شایع ترین و مهم ترین بیماری های عصر حاضر است که اغلب توسط سبک زندگی مدرن و به خصوص کاهش تحرک فیزیکی و دریافت رژیم غذایی پرچربی به افراد تحمیل می شود. این بیماری اغلب به صورت پنهان و بدون توجه آگاهانه رشد می کند و ممکن است در انتها منجر به ایجاد بیماری های قلبی- عروقی یا نارسایی قلبی حاد بشود. بنابراین پرفشاری خون باید کنترل شود و به دقت تحت درمان قرار بگیرد (Perrinjaquet-Moccetti, et al. 2008).
استفاده از اغلب داروهای ضد پرفشاری خون مثل β- بلاکرها، کلسیم بلاکرها، مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتنسین[1] و یا دیورتیک ها در دوزهای رایج، عوارض جانبی قابل توجهی در پی دارد. بنابراین به کار بردن روش های جایگزین از جمله استفاده از گیاهان دارویی که دارای اثر اصلاح کننده روی فشارخون باشند، می تواند مناسب باشد (Perrinjaquet-Moccetti, et al. 2008).
همزمان با پیدایش انسانها، استفاده از گیاهان دارویی نیز آغاز شد. با مطالعه در تمدن قدیمی به مصرف گیاهان دارویی به عنوان دارو، سم، مواد پاک کننده و رنگ، بر می خوریم. تاریخچه گیاهان دارویی به طور دقیق مشخص نیست و در طول تاریخ استفاده از گیاهان دارویی با خرافات و آداب خاصی همراه بوده است. مصری ها وچینی ها از اولین اقوامی هستند که از حدود 2700 سال پیش از میلاد مسیح از گیاهان به عنوان دارو استفاده می کردند.تئوفراست یکی از شاگردان ارسطو بنیانگذار مکتب درمان با گیاه است. دیوسکورید در قرن اول میلادی مجموعه ای را مشتمل بر خواص دارویی 600 گیاه جمع آوری نمود که این اثر منشا بسیاری از مطالعات در قرون بعد گردید. در قرن هشتم تا دهم میلادی بوعلی سینا و محمد زکریای رازی سبب توسعه دانش درمان با گیاه شدند. در قرن 18 و اوایل قرن 19 محققان پیشرفت قابل توجهی در خالص سازی و شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در گیاهان داشته و موادی را به صورت فرآورده های دارویی برای مصرف عرضه کردند اما در قرن نوزدهم داروهای شیمیایی به سرعت جایگزین بسیاری از داروهای گیاهی گردید. سپس در اواخر قرن بیستم عوارض جانبی و مضر داروهای شیمیایی سبب رویکرد دوباره دانشمندان به گیاهان دارویی شد. زیتون یکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی با قدمتی معادل دو هزار سال است( ولاگ و استودولا، 1376 ؛ دگلو، 1363).
1-1- زیتون
طبقه بندی و جایگاه سیستماتیک زیتون:
سلسله: گیاهان (Plantae)
شاخه: گیاهان گلدار ((Magnoliophyta
رده: دولپه ای ها (Magnoliopsida)
راسته: نعناسانان (Lamiales)
تیره: زیتون (Oleaceae)
جنس: زیتون (Olea)
گونه: زیتون (Olea europaea) شکل 1-1 زیتون
جنسزيتون دارای 35 الی 40 گونهاستكهمعروفترينگونهآن،زيتونخوراكيبانامعلمي Olea europaea است ( جایمند و همکاران.1385). زیتون یک درخت یا درختچه همیشه سبز با رشد آهسته است. این درخت بومی سواحل مدیترانه است که در سایر مناطق جهان نیز کشت می شود. محصولات این درخت از دیرباز به داشتن خواص درمانی و پزشکی شهرت داشته اند. معمولا روغن، میوه، پوست، صمغ و برگ درخت زیتون برای مصارف درمانی به کار می روند. زیتون در درمان بسیاری از بیماری ها مثل بیماری های قلبی- عروقی، آریتمی ها، آترواسکلروز، تب، اختلالات روده ای، هایپر کلسترولمی، دیابت و پرفشاری خون کاربرد دارد. برگ زیتون به طور خاص دارای ویژگی کاهندگی فشار خون است (Gilani, Khan. 2010).
نخستین اشاره به ویژگی درمانی برگ زیتون، در سال 1843 توسط Daniel Hanbury در انگلستان بود که گزارش داد در چای برگ زیتون یک ماده تلخ برای درمان تب مالاریا وجود دارد. در سال 1898 در آمریکا برگ زیتون به عنوان یک ماده برای کمک به تنظیم درجه حرارت بدن معرفی شد(Sada. 2009).
2-1- ترکیبات فعال موجود در برگ زیتون
ترکیبات اصلی برگ زیتون شامل خانواده Secoiridoids (اولئوروپئین و مشتقات آن)، هیدروکسی تیروزول، انواع پلی فنول ها (verbascoside, apigenin-7-glucoside, luteolin-7-glucoside)، تری ترپن ها (اولئانولیک اسید) و فلاونوئیدها (Rutin Diosmin,) است (Sada. 2009).
ماده فعال اصلی در برگ زیتون که مسئول بسیاری از خواص درمانی آن است، اولئوروپئین است که بعد از هیدرولیز می تواند مواد بیواکتیو دیگری مثل هیدروکسی تیروزول را بسازد(Al- Azzawie, Alhamdani. 2007). این ترکیب برای اولین بار در سال 1908 توسط Vintilesco و Bourquelot از برگ زیتون استخراج شد و ساختار شیمیایی آن در سال 1960 توسط Panizi مشخص شد. به نظرمی رسد اولئوروپئین عامل اصلی بسیاری از خواص درمانی برگ زیتون مثل کاهندگی فشار و قند خون باشد (Erbay, Icier. 2010).
اولئوروپئین در میوه نارس، میوه رسیده و برگ زیتون وجود دارد ولی مقدار آن در برگ زیتون به مراتب بیشتر از سایر قسمت ها است (Malik, Bradford. 2008).
[1] Angiotensin- converting enzyme


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
عصاره هیدروالکلی برگ زیتون


روی قلب و عروق


سیستم کولینرژیک


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سنتز، حلالیت و کاربرد نانو لوله های کربنی

عید قربان

تحقیق درباره سیزده آبان روز دانش آموز

محصول ویژه پک 2 نسخه ویندوز و موبایل ویرایشگر

خوزستان

آموزش کامل شطرنج

مقاله درباره شبکه های عصبی Neural Network

تحقیق درباره ساختار وتركيب سنگهاي آسماني

مواد غذایی و ایمنی بسته بندی های نانویی

آموزش کامل تصویری نصب ویندوز 7